Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolupráce s rodiči MAP II.

Nové informace pro rodiče z MAP II.

 

plakat.jpg

Podpora předškolního vzdělávání-plakát

 

 

Informace o projektu MAP Brno II

Projekt MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ II je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je v souladu s výzvou OP VVV aktualizovat a rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ve městě Brně, který byl vytvořen v již ukončeném projektu města Brna. 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/

Projekt

ROVNÝ PŘÍSTUP

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

VE MĚSTĚ BRNĚ je spolufinancován

Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity

předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co

největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. 

 

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg

 

Naše mateřská škola se v letošním roce zapojila do projektu

"PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I."

(VÝZVY Č. 02_16_022 A Č. 02_16_023)

 
Hlavní cíle projektu v naší mateřské škole jsou :
 
- rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti u dětí v MŠ
- podpora vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem
- osobnostní, sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
_________________________________________________________
 
V rámci projektu proběhlo v době podzimních prázdnin v naší MŠ školení zaměřené na matematickou pregramotnost předškolních dětí, kterého se zúčastnily kromě pedagogů naší školky i kolegyně z Boleradic a Pohořelic. Školením nás provázela Mgr. Jitka Schovancová, která je nejen lektorkou, a učitelkou matematiky, biologie a  informační a komunikační technologie na ZŠ, ale také se podílí na přípravě výukových materiálů a učebnic pro nakladatelství FRAUS.